Taloyhtiöille

Hyvällä isännöintipalvelulla on suuri merkitys asuinympäristönne ylläpidolle ja kiinteistöomaisuuden arvon kehittymiselle.

Isännöitsijä on kiinteistöalan ammattilainen, joka hoitaa taloyhtiönne juoksevaa hallintoa yhtiökokouksen ja hallituksen ohjeiden mukaan.

Isännöitsijän työssä on monta roolia:

 • Taloyhtiön asiantuntija, joka tarjoaa tietämyksensä taloyhtiön käyttöön.
 • Kiinteistön toimitusjohtaja, joka toimeenpanee hallituksen päätökset aktiivisena toimijana hallituksen alaisuudessa.
 • Yhteistyön rakentaja, joka huolehtii, että taloyhtiön hoitoon kuuluvat tehtävät saadaan ratkaistua.

Onnistuneen isännöinnin edellytyksenä on tiivis yhteistyö taloyhtiönne ja palveluverkoston kanssa. Isännöitsijä sopii yhdessä hallituksen kassa taloyhtiön kehityssuunnat ja huolehtii palveluverkoston kanssa töiden toteutumisesta.

Isännöitsijä ajattelee taloa hoitaessaan pitkäjänteisesti ja ennakoiden, rakentaa palveluverkkoa, joka hoitaa taloa laadukkaasti, talon ikävaiheeseen sopivasti ja pitkällä tähtäimellä edullisesti.

Kiinteistöstrategia on asumisen, omistamisen ja ylläpidon suunnitelma, jossa ensin määritellään tavoitteet ja sen jälkeen keinot, joilla tavoitteisiin päästään.

 

 • yhtiön tavoitteet ja tahtotila
 • laaditaan lyhyelle ja pitkälle aikavälille
 • selvitys nykytilasta
 • näkemys 5-10 vuodelle
 • keinot millä haluttuun lopputulokseen päästään
 • käsitellään ja hyväksytään yhtiökokouksessa
 • johtaa siihen, että osakkaat tietävät missä tilanteessa ollaan ja mihin ollaan menossa.

Kunnossapitotarpeen selvitys:

 

 • laki velvoittaa hallitusta
 • seuraavalle viidelle vuodelle
 • olemassa olevat tai uudet selvitykset
 • KH- kortiston mukainen peruskuntoarvio ja pitkäntähtäimensuunnitelma 10 vuodelle
 • yhteenveto, jossa kulut ja tuotot verrattavissa
 • esitettävä yhtiökokouksessa
 • johtaa siihen, että osakkaat tietävät missä tilanteessa ollaan ja mitä korjaustarpeita on seuraavalle viidelle vuodelle.

Ota yhteyttä

Matti Toppila

Toimitusjohtaja

Verkkolaskutus

OVT- tunnus: 003726425162

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Asumisinfo logo, asumisen palvelut.