Hallinto

 • hallitus- ja yhtiökokoukset
 • sopimushallinta
 • vakuutukset
 • taloussuunnittelu

Asumiseen liittyvät palvelut

 • asukastiedottaminen
 • saunavuorojen, autopaikkojen ja avainrekisterin hallinta

Talousasiat

 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • vastikkeiden perintä
 • vuokra- ja ostoreskontrat
 • pankkiliikenne
 • lainanhallinta
 • kulutuslaskutus

Kiinteistöomaisuuden hoitaminen

 • pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitelma
 • päivittäiset korjaus- ja kunnossapitotoimet
 • palveluiden hankinta
 • projektivalvonta

Tarjouspyyntö isännöintipalveluista

Yhteyshenkilö

Ota yhteyttä

Matti Toppila

Toimitusjohtaja

Verkkolaskutus

OVT- tunnus: 003726425162

Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Asumisinfo logo, asumisen palvelut.